LA CORRA MARINA

In duna casaredda a faccia a mari,
cu' la gianna a una perra,
incimbranadda,
in dun cuzoru buggiosu, lampadda,
una corra marina àggiu agattaddu…
Cu' la menti a pizzinnu soggu andaddu
e cu' l'innuzzenzia d'una voltha,
a occi sarraddi,
a l'arecci mi l'àggiu avvizinadda…
M'era cantendi una canzona
cun duna bozi
chi mi parìa vinendi da luntanu…

"Bozi sirena,
dimmi pianu pianu
li cosi chi ancora no àggiu intesu:
eu t'aischòlthu
e lu cori azzesu
d'ipirànzia e di curiosiddài
accuntentammi tu, chi tuttu sai
di li cosi chi mi so cuàddi.
Corra marina,
iprìcca la to' bozi
e a l'anima rigàrammi la pazi".

I' la corra
mirurìa infinidda intendu chi mi dizi,
cu' la bozi sirena di lu mari,
isgiuglièndisi a lu ventu,
una canzona chi ha dozzi
lu saòri d'un ammentu.

Nino Fois

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!