L’aratu di lignu di lu pòaru babbu
di Giacomo Murrighili

*
Un pezzu di timoni scumbaratu,
meza dintala cu’ l’albata frusta,
senza caméddi ne la steva gjusta,
è tuttu lu chi felma di l’aratu

di lu pòaru babbu, abbandunatu
a meza costa ill’última bisusta.
Chss’’úmili relittu óggj m’assusta,
fèndimi fa un saltu illu passatu.

Vicu ill’araratu drammi di sudóri
ispuntà fóra da lu tempu anticu.
pal babbu méu confoltu e casticu,

cumpagnu di spiranzi e di dulóri.
Nascía da li sulchj e da lu córi
sólu sudóri e spiranzi di tricu.

**
Lu ’icu a babbu, primma di fa luci,
gjà illu pezzu, com’e fussi abàli:
un fuchilaggju in dugna capizzali
pal brusgià fin a l’últimi chimuci.

E, appena lu buggju si riduci,
gjungj bói e timoni a lu gjuàli;
lía li funi lenti a lu manali,
e stringj cu’ li mani chissa gruci.

La polta, chissa gruci, dí cun dí:
dugna sulccju un tarríbili calvàriu.
No bàstani li bói: è nicissàriu

a dugna’ntòppu tirà e spigní.
È una gherra peggju di murí:
bóci e gjastimi in un tristu rusàriu.

***
Un càlvàriu in cattru cunsumatu:
babbu, l’aratu e dui bói a tira.
Pòaru babbu chi snuggja e suspira!
E l’aratu chi striscia surrunatu.

E colci bói chi l’àni tiratu,
spinti da spuntulgjati e fóchi d’ira!
incrocca incrocca , gjra e irriggjra
in un’estremu sfolzu dispiratu!

Ma li bói e l’aratu àni cuncrusu
lu calvàriu estrenu tuttu chici:
tra spàsimi di brocchi e di radici,

li bói molti e l’aratu in disusu,
lu peggju è babbu chi forsi s’à chjusu
fine lu celi tra iri e disici.

****
Érani li disici puri e sani:
e li gjastimi gridi di tulmentu,
nati d’istintu com’e lu pientu
da suffrimenti e sfolzi disumani.

Chistu è lu présgiu anticu di lu pani:
v’à dirrami, gjastimi e pintimentu.
Chissu pani è un veru Sacramentu,
un véru Cristu sutt’a spóddi umani.

Un véru Cristu ch’à mutatu sangu,
l’aratu è véra gruci illu traspoltu;
l’à trasginata fi’a candu è moltu

pòaru Cristu di l’umanu rangu!
Babbu da chissa gruci e da lu fangu
ben miritiggja d’esse in Céli accoltu.