L'uddhastru casali
di Giovanni Piredda

Lu tempu
c`è passendi e cu l'anni,
li pinséri
si rinnòani friccuènti,
inghirriendi
si scontrani illa mènti,
intasendila
di middhi sintimènti.

L'ammenti méi
più beddi e disiciati,
torran` a intricciassi
illi to rami,
in chissi vitti 'èldi
inpinnunati,
li nidi, alzàa innantu
pà cilcàni.

Undi li céddhi,
allogghju agattàani
puru in mezu
a calpituri natturali;
Sustentu illi tò bachi
pruccuràani,
inganuti di turrà
a boli siguri.

E tu!
sei ancòra chì,
nemmancu la timpesta
t'à smuntatu,
pumposu ti ni stài
illu pastricciàli
smiccendi dugna cosa
cun cuidatu.

Sfidendi abbeddhu olti
lu maistràli ,
cun folza natturali
affruntatu,
li signi di l'infadi
abà ti polti
gagnèndi di cussì
ti sei salvatu.

La tò ista graziosa
no mi scaddha
a occhj
a la conca di la paddha,
la to ista,
specciali no m'inganna,
gualdiànu
di lu stazzu di minnanna.

3º Classificato - Sezione Unica - Cuncursu de poesia "Peppinu Mereu Tonara - 2015"