In terra
di Giuseppe Concas

Mira s’ispera tunda in tantos trettos
bi hat istados mannos e minores,

maccos e bonos sos abitadores
proite a peccare sunt soggettos

b‘hat inie educados e signores
mancari no esistin sos perfettos,

varias limbas e dialettos
e-i sas razzas de tantos colores,

sos ispecialistas e duttores
curant maladias e diffettos,

e adornados giardinos cumpletos,
piantinas e varios fiores,

bi hat desertos e terrinos nettos
chi sunt de grados altos sos colores,

musichettas e bravos sonadores
sos chi cantan varios muttetos,

e-i sos poetas improvvisadores
chi cantan poesias e sonettos.

Signorinas in mesu a sos amores
senza mudandas, senza reggipettos,

genericos tribagliantes minadores
chi a cussos tribaglios sunt addettos

pilotas mannos e aviadores,
faghen bolos precisos e currettos,

e mastros bravos e esecutores
ch ‘attini a fine varios progettos

animales selvaticos e protettos
de sa foresta sunt sos percussores,

ainas, ebbas de tantos valores,
cun s‘incrociu eredan sos mulettos

bi hat avaros chi sunt frenadores
‘iene solu ‘inari in sos cassettos,

bi sunt pura sos argumentadores
giudicados cun varios cuncettos

una cattegoria e cazzadores,
usan sos fusiles a duos grillettos,

puliticantes e amministradores
chi a promittere solu sunt consuettos,

e medas che chiliru torradores,
chi pagu los mantenen sos segretos,

bi hat de calcio bravos giogadores
chi han binchidu medas iscudettos,

utiles puru sunt sos rubinettos,
ca sunt s’appoggiu e sos contenidores,

iscenziados b‘hat e inventores,
fisicos, ingegneris e archittetos

sos chi han fine lean sos brevettos
e sos pius chi han coinpitos maggiores,

elicas, alas, rodas, cuscinettos
e supportos de varios motores,

pugiles, campiones, lottadores
chi no han mai toccadu sos tappettos,

in mare bi hat bravos piscadores
cun retes, bi hat velas e traghettos

sa forza armada, sunt sos conduttores
chi faghen sos birbantes mansuettos

porcos, ocas e occhettos
cando sant vicinu a sos astores

sos cardinales cun sos mussignores
benin distintos da-e sos berrettos

sos chi preigan paglie e non sa gherra
Papa e-i sos santos de sa terra.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!