In tempus de sperditziu
di Luciana Muscas Aresu

Sene frenu est oramai su vitziu
de rinnovai is cosas de frequenti.
Fuliendi e comporendi meda genti
nci perdit su dinai e su giuditziu.

E gratzias a sa moda ‘e su sperditziu
puru sa coja sighit sa currenti:
de is bortas est durabili cumenti
in dì de festa is fogus d’artifitziu.

Ariseru, in mesu ‘e duas alas
de cumbiraus a su matrimoniu
pariat sa sposa un’angelu passendi ...

ma òi est cantendi già de malas
cuss’angelu intzullau de su dimoniu
e de domu su sposu nc’est boghendi.

Menzione d'onore al "Quartucciu 2008"

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile