In s'aira profumu de vida
di Rosaria Floris

In sa vida de donniunu
arregorda fillu miu
c’est sempri su bentu,
bentu comenti una stracia.

No ddu depis ascurtai,
est una fèra chi corròxinat
bolit aciapai s’aira
po pustis buchiai
in sa terra frunzia.

Assurta apustis, s’aira
profumat ‘e caridadi.
Bellesa chi a s’abetu est ispirada,
bellesa chi sciobèru
cun su coru incantau,
chi t’amostat s’arrexoni
po ti fait biviri in paxi
e fait brintai su soli.

S’aira profumada,
allùit suspirus de amori
e alliviat sa pena de corus fertus.


Terza Classificataal XI Premio di Poesia “Città di Iglesias” 2009