I paule ciü belle
Mariatina Battistina Biggio

in tabarchino

Inte ‘na lüxe incantò
Dell’orba
ca ne attie,
se semu afermè
a raccuntòse storie,
sincère boxie
‘ntu battitu du cö
cu puàiva 'na cansùn.
In fila cumme i sciùe
da acügiò,
i paule semenè
‘nta notte,
ne turnan a purtò all’incantu
dell’infiniu uàise ben
e a sciamma a nu s'amorte...
i paule ciü belle
se sciacàn ‘nti boxi.

Calasetta (CI)