Ho sercau a cà di nonni
de Mariatina Battistina Biggio

Ho sercau a cà di nonni
Intu paize che uàiva ben
ho bevuu pe augurò ai noe lune,
ho sercau prumisse,
ho ripescau cun lami de nustalgia
'nto mò di dexidèi.
Ho sercau a cà di nonni
pe sentime figètta, unde
u mò u l'èa sutta i oggi
tutti i giurni
pe suddisfòme de turchin.
Tuttu inturnu, aighe, rèmi e barchètte,
e l'odù penetrante du baxeicò
'nta curte.
Sun ancun incantò
nu possu se nu mesc-ciu
i pensieri cun i dexidèi,
'ntu mè ascuzu ritegnu
ho streppelau i òe.
Ho bezognu d'amù e de poxe
de aregalò emusuìn,
grande affettu de vèa pasciùn
quellu che u mè co u sa do,
foscia cun troppa abundansa,
'ntu môdu de dì ai cunfin
du tempu,
mi …

Menzione d'onore CONCORSO DI POESIA “QUARTUCCIU 2011”