GOBBURA DI LA GENTI ZERRAGGHINA

Bedd’intradda di rasgioni
abbaìdda bedd’inventu
m’ani daddu pa’ arghumentu
una gòbbura a ischribì
no è cosa di ridì
mi’ chi v’è un prémiu mannu
che incugna a cabbidannu
candu l’uba è maddura
già la fozzu la frigùra
si no mi doggu cuidàddu
già lu perdhu lu siddaddu
in chi modu e in chi manéra
lu puèti so in pascéra
tutti in tasthavéddu maru
tutti in zercha di l’aràru
li pittorri a casgiu cottu
e currend’a un pass’a un trottu
so in zercha di la rimma
arrunchendi più di primma
e no sano cosa dì
si fa cionfra o si pignì
pa’ rasgioni di l’isthaddu
di lu fatu tribburaddu
chi la genti zerragghina
abà è giunta menga e cina
chi la vidda è troppu cara
e zi tocca la faldhàra
a incurthazzi un’althru poggu
abà eu no lu soggu
si è contu di fugghiri
li cambiari a muzzigghiri
so arribendi arréu arréu
e lu gardhu e l’usciaréu
so criscendi che paddroni
dizi chi semmu mandroni
ma già z’ani abbaucaddu
un trabagliu z’ani daddu
bonu cun paga sigura
abà tocca a fa la cura
di ziodda e di rugghitta
eba frescha di bruchitta

e isthrinti be’ in fianchi
e li mani beddi bianchi
lisgi lisgi che signori
mancu pani e caurafiori
poni in banca di sigùru
zappuradd’in cuidd’e in curu
ti l’ipassiggeggi in piazza
sunniendiddi una tazza
di zironi e cagnurari
ti z’agati i’ l’ipidari
pa’ via di la bulletta
ch’è faradda che saetta
imbufadda da l’aumentu
l’ENEL rascia in un mamentu
li carasci e l’ipusthini
e zi dassa che mizini
imbiuddaddi in dì di festha
accò l’althra lesthra lesthra
chi la SIP z’ha mandaddu
si no ti dai cuidaddu
già t’acciappi a cur’a mògliu
e in magiu v’è lu fogliu
pa’ dinunzià li be’
masciu meu e ca che te
abà si chi sei impurthanti
finza li puritigganti
so amigghi e so fraddeddi
tutti pàrini maseddi
accosthu a li vutazioni
di biglietti a pruzzissioni
già n’acciappi pa’ l’ischari
e poi mariggaddamari
ti zi làmpani a un’ara
e tu a muccu fara fara
già t’agatti be’ sivviddu
che pabbanzòru siriddu.
.....................................
Mancumàri in puisia
poi giuggà di fantasia
vidé a Sassari puridda
e la genti umbè cumpridda
chena cabassìnni l’occi
immintigghendi li rocci
l’ancareti e l’isthumbàddi
e li mani camcaràddi
chena tuccà robba anzena
e la genti a panza piena
be’ assintadda in casa noba
be’ cuntenta pa’ la proba
di la GIUNTA CUMINARI
ch’ha imbiuddaddu li curràri
e s’ha fattu bedd’anori
pa’ cuidaddu e pa’ primòri
e andi pa’ la ziddài
propiu che si mai mai
candu v’era in marciapiè
loggu finz’e pa’ lu Re
e si posi i’ la vetura
no t’acciappi in disaùra
pa’ zirchà un cuzoreddu
più no ghindi lu zaibbeddu
e a li guardhi chena frùsciu
già no l’esci mancu mùsciu.
..............................................
Si la gòbbura è cumpridda
già ni la fozzu finidda
e si no chena pratesa
diggu in cionfra sassaresa:
“Si no piazi chistha rimma
biggu puru più di primma!”
Bedd’intradda di rasgioni
bonanoti li paddroni!...

M. Antonietta Noce
Nino Fois

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!