Giubintura
di Gildo Montroni Deledda (Montior)

Abà chi sei buradda, giubintura,
senz’assemmi assazzaddu, in un lamentu
iscumenza lu cantu e cun tristhura…

Di cant’àggiu lassaddu no mi pentu:
no chi sia càimma dugna me’ mattana
o mi pissìghia un asthru pinsamentu.

Lu tempu dugna mari istuda e sana,
e abà mi pari tuttu lu passaddu
dillìzia senza nui e subarana.

Àggiu pientu e mi soggu cagliaddu,
àggiu auddu zurraddi d’alligria,
candu soggu caggiuddu àggiu prigaddu.

Deu pudarosu, l’Àgniri e Maria
mi dògghiani la fozza di vivìni
senza ravvini, commu in pizzinnia!

O pizzinnia, passadda di cussìni
cument’e un lampu! Dabboi attransiddu
agattaddu mi soggu dugna dìni!

Cun l’oggi lu passaddu s’è finiddu
e vògliu mundurà lu chi mi restha
sia rosa o araru o lizu aggradessiddu!

Lu curàggiu, fradeddi, mi l’imprestha
dugna sònniu ch’è naddu e ch’àggiu mosthu
dèndimi luttu in cori a dugna festha.

Lu cori meu dumani zi lu posthu
cuaddu e imburiggaddu a setti pizi
a “la Gràzia” e l’appiccu in beddu posthu!

Ahi, chi no possu! Lu me’ cori dizi
(chi m’àggia a pasdhunà Nosthra Signora
e mi ni fozzu rùiu finz’a chizi).

Chi una pizzinna abà eddu s’adora,
una chi pensa in dugna pinsamentu,
una chi lu prisenti abà l’indora!

Giunt’è, fradeddi, abani lu mamentu
di suddrunà lu cabbu e pinsà
e d’ubbarà cun dugna me’ ausentu…

O giubintura mai gudidda! Abà
ti diggu adiu, bedda giubintura,
adiu paschì no poi più turrà!

Ti pasdhunèggiu dugna to’ impusthura
m’ammentaràggiu dugna to’ carignu
sempri cara sarà la to’ frigura…

Abaràggiu a punì ozu e isthupignu
in una lampanedda di lattoni
l’azzendaràggiu contru a lu Marignu!

Ni boggu a pizu tutti li canzoni
ch’àggiu fattu pizzinnu e rimuniddi
pa’ cantalli a una sora passioni.

Èsciani da lu cori fiuriddi
cussì comm’e paràuri d’amori
da la me’ bedda sempri aggradessiddi!

E m’aggiùddia a cantà lu me’ fiori
ninnèndimi lu cabbu in lu so’ pettu
e mi ni bògghia dugna marumori…

Ch’eu n’invèntia un be’ d’asthri tutti affettu
chi lu pòbburu càntia di cuntinu
e dòggiani cunfosthu a dugna apprettu!

E tu cumpagna di lu me’ disthinu,
amadda sempri da la prima dì,
venidinni cun meggu in lu caminu

chi pa’ te, pa’ te sora àggiu a abrì!

mesi di Sant’Andria, 1926