Fubba d'antan
de Giuseppe Tirotto

Puru si la vidda era tribulia,
una risa di soli lampizzava
i' lu nieddori, dabboi chissa bòccia
a fini chidda tuttu scancillava...

Chidda infinidda, mala
a passà ma cu' lu finitu fissu
d'essè lèstra dumènigga, a sciurassi
d'abbracci e di cumpagni, di li lampi
d'alligria rigaladda
pa' una rovesciadda andadda in portu,
pa' una rete signadda da luntanu,
pa' un zucchittà di manu
nemmancu immaghjnaddu,
primma chi chissu ghjoggu spranniggiaddu
fùssia pigliaddu a tutti
lu cialbeddu, cumenti un vinu caldu
e nieddu biddu a l'appògghju
dassendi fora tutti li dimoni.

Lu tempu ha cambiaddu vidda
e partidda. Tuttu divessu, tuttu
in pressa, puru da candu
la partidda a la radio l'asittava,
solu un tempu, lu sigundu,
lu primmu pudia solu immaghjnallu.
La partidda véra tutta
in chissà attesa era, una persiana
aberta in un mondu faddaddu
undi a ghjuggà pur'eu sarìstia intraddu,
tra tiri, caduddi, strinti
di cori, zicchirri d'alligria, candu
ancora no v'era né penalty né offside,
candu lu cross era travessoni
e lu goal era solu rezza.
Candu una bogi arcana ti szuddia:
scusa Ameri, scusa Ameri...
annùnziu divinu di calchicosa
in calchi tèmpiu cumpriddu,
annùnziu chi a lu me' cori piccinnu
trasmittia tuttu l'ansciu e la passioni
chi un cori vérgini po' cuntinì.


2° Premio ex aequo - Poesia in versi sciolti - Premio Biennale di Poesia Sarda "Giorgio Pinna" - Pozzomaggiore 2015