Frocus de Anninnia
di Teresa Piredda Paoloni

I anninnìa anninnìa
E dromidì su pipìu
Ch’est sollochendi sa nia
a t’arricai s’arrìu

s’arrìu de-i custa vida
ancà tui as a giogai
e finas chi ap’èssi scida
po manu t’ap’a ghiai.

Onestu crèsciast e forti
abarra atesu ‘e su mali
a d-onnia trampa ‘e sa sorti
poniddi tzùcuru in sali.

E dromidì fill’e oru
ca s’unda non tenit faru
ma si nd’ascurtas su coru
totu t’at èssi pru’craru.

I anninnìa anninnèra
e cand’arrùbiat sa mura
de i’ montis a sa costera
su sartu mudat bisura.

De sonnu no tenis gana
t’apentas cun su pepèi
sfrochias acàpius de lana
ma is ogus funti po mei…

t’ia bolli biri in sa menti
candu bisendi ti fuis
angiullu chi in su presenti
de i’ vena’ mias ti suis

su lati ‘e-i cust’anninnia.

SECONDO PREMIO ALLA X EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO GURULIS VETUS DI PADRIA