Frearzu
di Giuseppe Concas

Tue ses frearzu sa ricchesa
Das s’abba a sartos e terrinos
Currene abarzos rios e trainos
A sos lagos che falana in lestresa
Da poi utilizzada da sa resa
A pastores ortulanos contadinos
E das senza pretesa azudu mannu
Chi nde godi sa zente tottu s’annu.

Sas bellas festas de carrasegare
Sunu in tempus tuo risurtadas
Las as pro divertire ereditadas
E d’onzi die est ispetacolare
Armoniosu cantigu e ballare
In sas piazzas e in sas istradas
Sun pius sos divertimentos bonos
Cun distintas musicas e sonos.

A s’ora sa idda no es drommida
De Bolotana tottaganta intrea
Chie non est impotente in sa cadrea
Partecipada e faghe s’apparida
Custu sindada in custa vida
Faghinde bene sa bona idea
Disvagu e sentimentos sanos
De giovanos pizzinnos e anzianos.

Sos chi passione ana a sos ballos
Su martis sero de s’urtima chida
Su bonu e sa zente travestida
Antigos muncadores e insallos
Roba bene tenta e bene costoida
Fatta a misura de varios tallos
Artigianos de tempos lontanos
Corpetes berrittas e cabbanos.

Bolotana lampadas de su 2007

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!