En fragils solcs …
a Renato


En solcs fràgils de mar
la barca immensa del temps
va per camins
que no porten enlloc,
teixi la vida fils subtils
al ritme lent del seu passar,
trames, ventures,
per les mans buides de les criatures,
per l’ànima al desert d’un desgavell,
per la veu cansada
quan en l’ombra la tarda declina,
pels fantasmes de la nit fina.
Dorment somniant està l’home
entre el seu temps
sobre un espill de imatges de vent.
Un somni breu és la vida.
Mes les pluges son fils de seda
a un mar de llum volen les veles
palpiten els astres sota de un vel.
I l’estiu s’estén en de més
la tardor calla el seu foc
l’hivern tremola en el gel,
la primavera torna en el temps
canta rient amb ocells en amor
per la faula antiga de la vida,
per la dolçor de les sues i? lusions.

In fragili solchi …
a Renato


In fragili solchi di mare
la barca immensa del tempo
va per cammini
che meta non hanno.
La vita tesse fili sottili
al lento ritmo del suo fluire,
trame venture
per le vuote mani delle creature
per l'anima confusa in un deserto
per la voce stanca
quando nell'ombra la sera declina,
per i fantasmi della notte fina.
Dormiente sognante
l'uomo sta dentro il suo tempo
sopra uno specchio
di immagini di vento.
Un sogno breve è la vita.
Ma le piogge son fili di seta,
volan le vele in mare lucente
palpitan gli astri e sbocciano in cielo
rischi e attese stan sotto ad un velo.
E l'estate si allarga di più
l'autunno spegne il suo fuoco
la primavera torna nel tempo
e canta ridente con gli uccelli in amore
alla favola antica della vita
alla dolcezza delle sue illusioni.

Maria Chessa Lai