Emotzionis
de Giancarlo Secci

Arrosinendi
si morit
sa dia
Morit de amori
s'ùrtimu
alluìnu
Caus
chene faci
prugant
s'arena
Non si bit prus
Intendu
sceti
undas
pascendi
Est comenti
de una chèscia
su sonu
de su mari

1º Classificato Sezione Versi liberi - Cuncursu de poesia "Peppinu Mereu" - Tonara 2015