E no sei me fraddeddu
de Nino Fois

Tu a mannu ti sei fattu pischadori,
eu soggu isciddu a mari da criaddura
e abà, ommu fattu, a la vintura
sott’a la cappa andu di lu sori.

Saivadori a me puru m’ani posthu,
soggu naddu la notti di Naddari.
M’ha abbrazzaddu cun doru lu mari
la dì chi a cannunaddi m’ani morthu.

Da Criaddura a Te T’ani minazzaddu
Ma intindì dubìammi la To’ bozi
e, pa’ chiss’è chi T’ani posthu in grozi
ma in gr?ria a vidda sei turraddu.

Canti volthi a brazzu a lu cicroni
da lu mari minazzaddu e da lu ventu
lu sgiasgiu in manu, in faccia a lu tuimmentu
T’aggiu dittu a la mudda un’orazioni.

Sei turraddu a la grutta minoreddu
innantu pa’ pasati a la pàglia;
fa’ chi i’ lu mondu lu pientu si càglia,
“Pa’ Gesù Cristhu… e no sei me’ fraddeddu?!”

_________________________

1) sgiàsgiu = barra del timone

3.12.12------ Saivadoricu cu’ la penna di Nino