E bizo...
di Tetta Becciu

In s'aidu 'e sa notte
dae sempre
isetto
unu carignu 'e lughe.

Chirco 'olos de paghe…
in trainos de mudesa
e libertade
in alentos pasidos de 'entu.

A lugore 'e ammentos
carigno
peraulas
chi ricamana
albeschidas in coro.

Trimizones de bisos
atzenden
relicchias de vida
in s'anima mia
de umbra...
....imbalsamada...

E bizo
in eoa 'e sa notte
furende
cun ojos de ispera
dae sa tramas de su "burka

farfaruzas de lughe
a sos isteddos
chi vagabundos fuen
dae sas manos
de sa vida mia
de femina (?)
____af
____gha
____na...