E’ Intrinendi
Gigi AngeliE' intrinéndi ... e fòra
lèi, un'ea a silènu n'è falèndi ...
Ill'umbra di la stànzia, a pass'incèlti
bistèntu a pun'in fàttu a li guttìgghj
di me' pinseri trìni rumbulòni;
mentri, tra mùri, n'èntra da un balcòni
l'ultima ucchjàta stràcca di la dìni;

ed è intrinèndi ... in màgghjni turràti
ghjà vìsti ill'andà di la ciurràta
chi mòini a lenu àbà:
comu ... a distànzia figghjulàti
da un balcunìttu in viàgghju;
da ùndi l'occhi 'jùmpi a cumputàlli
lachendisìlli allònga
sempri più incèlti e più scarisghjnìti;

ed è intrinèndi ...
in òpari appèna cuminciàti
o in facèndi cumprìti;
in impigni prèsi e poi adducàti;
in affànni e i'li ciòi:
chi illu tèmpu e illi dìni
s'èran'attuppàti e poi spaltùti
e chì a chist'ora l'àgghju
'nàntu a li pàssi
di chìsti me' pinsèri infùsi
chi màli abà' mi 'èni, a strubbìni ! ...

ed è intrinèndi ...
nantu a lu fiurì di li disìci
posti a cap'innànzi
da l'òcchj chi s'acciàra a lu balcòni
pa culcàlli illu bùggiu
chi ha presu di 'inta abà:
purrìti a lu so nìdu pa ciucciàlli
insèmbi a la spicciàta di dumàni ...

... ed è intrinàta di 'ìta d'una dì
comu ... una 'ita intrèa, in so' intrinàta .

Menzione Sezione B Poesie Verso Libero - Premio Poesia Sarda Caragnani - Calangianus 12-03-2016