Dualchi
di Celestino Caddeo

So in d'una collina piantadu
E formo de su Marghine corona;
Sempre m'han umbra sas arbures dadu;
Abba frisca possedo e terra bona,

Ma devo narrere ad ogni persona:
Poveru totta vida so istadu.
Piticu meda (Sardigna perdona),
Talentosu, però disgrassiadu:

A bortas troppu malu, vendicante,
Superbu cantu mai in su furore,
Dissolutu, de limba diffamante;

A bortas troppu bonu, piedosu,
Umile, firmu in puntos de onore,
Reguladu, bantande antavaggiosu.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!