Disterru
de Gigi Piu

A Vittoriu Falchi poeta 'Onolvesu disterradu a Roma

As postu in terra manna raighina
E as lèadu sanos contivizos,
S'amore chi ti ligat a sos fizos
Balet pius de totu sa marina....

In ue solu pelea e ispina
As catigadu cun suore in chizos,
Cun faìnas, impitos e manizos
Ch'as bidu redùidos in chijina.

Sa Pianarza cun su Logudoro
Paris cun sos afetos pius caros,
Inserra totu in sa tanca 'e su coro;

A fizos tuos cun sanos imbaros
Ispiega, chi in parte est logu insoro
E cherzan bene a custos lidos raros.

Nerzan: "so mesu sardu e minde onoro".

Magumadas Bènnalzu 2010