Dispedida in Ardaule
di Serafino Putzolu e Franciscu Fulghesu de Laconi

Putzolu

Si s’ora de finire est’arrivada
Tando faghimos sas conclusiones
Tue Fulghesu ca faghes istrada
Ista attentu tra curvas e burrones
Sa zona e Samugheo est’inffettada
De malos e terribiles sirbones
Si tiscontras cun cussos caru cré
Toca chi candes a Laconi a pé

Fulghesu

Cun sos sirbones seo abituadu
Ca de Laconi sa zona d’és prena
D’appo tentu a lobu e isparadu
E d’appo cottu a prazu e a chena
Si d’esse cun sa machina iscontradu
Ti giuro los iscazzo chei s’arena
Ca cun sos paraurtos chi app’eo
Morini prima e torrare a Samugheo

Putzolu

Intantu bae a pianu pianu
Cun sa machina manna o machinedda
Ca su sirbone de conca es mezzanu
Abortas de traversada una chedda
Ca sun peus de sa pesta niedda
Chi c’à distruttu mesu e Campidanu
Si los iscontras in cussa battaglia
Che finis cun su mezzu a sa ferraglia

Fulghesu

Ma sa machina mia est corazzada
Cun d’unu paraurtu fattu in forte
Si su sirbone traversada s’istrada
Non cretto chi si salve de sa morte
E si proi casu si lessa salvada
Tando agatada a Fulghesu in sa corte
Ca in su campu e sa distruzione
Deo so peus de ogni sirbone

Putzolu

Non ti potto rittennere in ostaggiu
Dattu chi de partire ses decisu
Pro chin terra sieus de passaggiu
Non curzas pro andare in Paradisu
Si los iscontras faghedi coraggiu
Iscude giustu siguru e precisu
Ca si b’à gherra andadeche a igue
Menzus chi morzana issos chi non tue

Ardauli 15 Triulas 1997

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!