Deu ti salvia, Maria
di Pomepo Calvia

 

Deu ti salvia, Maria, piena d'affettu
piena di grazia e piena d'umisthai,
binidittu lu fruttu i lu to' pettu
chissu latti purissimu chi dài.

Prega pa ca t'adora ingiunicciaddu;
e prega pa lu malu e l'innuzenti,
pa lu debbuli afflittu e lu putenti
eddu pure infilizzi e tribuladdu.

Prega pa' ca senza cummittì fura
piggia la fronti sott'a la tusthura,
mamma di caritai e mamma d'umisthai,
sajveddizi da dugna mala sosthi,
abani e sempri e i l'ora di la mosthi.