Cun sa mirada


Cando t’ap’incontrada
su coro m’as furadu
solu cun sa mirada,
e cuntentos m’as dadu.

Pro sa bellesa rara
dae cussu momentu
restada mi ses cara
intro su pensamentu

ca ses meda dechida,
ses tue solamente
sa mezus preferida,
si tue ses cussente.

Sempre ses de ammiru
cun sa tua bellesa,
m’as postu in regiru
meda sa cuntentesa…

Foricu Paba

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!