Cumme in boomerag
de Mariatina Battistina Biggio

U ciöve u l'aiva aregalau
freschessa a mattin
e u muschio de prie antighe
u l'èa divegnüu verde smeraldo.
Dexidiova stò sula pe in mumentu
dopu belle paule d'amù
u cö u l'arestova cuncentrau
'nta so nöa bellessa.

L'èa bellu caminò
'ntu silensiu
e nu so perché
m'uaiva ben pe cumme sun aua,
libera de sercò de piaxai ai otri,
cunsapàive de mè imperfesuìn,
de mé scunfitte,
favurendu u canò de dulure
versu u mò, pe lascioio anò
pe sentime libera.

Dexidiova spantegò
rivi de calù
cumme fa u “Sù” dell'amù
ninte dai otri me aspéitova
me abastova quella emusiùn
de sentimentu
perché cumme in boomerang
u saiè rìturnau. . .foscia
forte cumme u muschio de prie antiche
bellu cumme a freschéssa da mattín
dopu u ciöve.
Amiandu “ntu sé sercova i mé angi.

Seconda classificata - Versi liberi - Cuncursu 'e poesia Peppinu Mereu - Tonara 2014