Cumènti e Don Chisciòtte

Che lu tuimèntu di nièddu imburigàdu
àri nò hai, ma gàna di burà
innàntu a chìssu fèrru arraiuràdu
pròntu a magnàssi l'ària i l'isthradòni.

Ghèrra hai i lu còri e mànna cuntradiziòni
drèntu, li fòri sunniàdi in pizzinnìa
fòra la vìda, un mòssu chi a maragàna
ill'agasthòru, no zi vò farà.

Cumpàgnu t'è lu vèntu dill'òri ruzzigàdi
di li rasgiòni a zèru zichirriàdi...
pèssi luntànu in mòndi mai siriàdi,
ghe isthèlli caggiùdi, lèsthri ischanzillàdi.

Di lu currì nò sai, chìsthu fùggì e da còsa,
isthràgnu, vagabùndu, tra sòri e tèrra infùsa
zischèndi l'impussìbiri in mànu pòsthi nùdda
vinzì nò è còsa fàzziri, la ghèrra di la vìda.

E tàndu aisètta fèmmadi chi nò sei pissighìdu
l'ària sarà più dozzi chena più chissu nièddu
drèntu di te v'è tènnaru, un tènnaru pudrèddu
furrièggia Don Chisciòtte lu vèntu s'è pasàdu!

Come Don Chisciotte

Come il tormento di nero fasciato
ali non hai ma voglia di volare
avvinghiato a quel ferro roboante
pronto a mangiarsi l'aria negli stradoni.

Guerra hai nel cuore e grande contradizione
dentro, le favole sognate in fanciullezza
fuori la vita, un boccone che a malavoglia
dentro la gola, non vuole andare giù.

Compagno ti è il vento delle ore rosicchiate
delle ragioni al cielo urlate...
perse lontano in mondi sconosciuti,
come stelle cadute, velocemente cancellate.

Del tuo correre non sai, questo fuggire e da cosa,
straniero,vagabondo, tra sole e terra bagnata
cercando l'impossibile in mano stringi il nulla
vincere non è facile, la guerra della vita.

E allora aspetta fermati che non sei inseguito
l'aria sarà più dolce senza più tanto nero
dentro di te c'è tenero, un tenero puledro
arretra Don Chisciotte il vento è già calato!

 

Angela Costanzo
Attestato e pubblicazione poesia nel concorso "Scalepranu in poesia" nel volume Poetendi e Contendi a Scalepranu 2011