Cuadru
di Gianfranco Garrucciu

Aggj’a pintà un cuadru
Candu mi resciarà,
ch’aggja culori beddi
chi t’aggjn’a ammintà,
culori profumati
comu rosi e lillà,
cussì chi a ca lu idi
lu alori l’ha di dà
di como t’aggj’amatu
e cantu t’aggj’a amà.
Tinti più delicati
So’ li ch’aggj trattà,
liceri spinzillati,
tantu di signalà
di cant’è fini lu trattu
chi la tò cara po dà,
chi t’amu e soc’amendi
femina d’apprizzià.
Marini salutari
Voddu pal te signà,
mari sireni e calmi
chi m’ani d’appattà
e veli ill’orizzonti
pronti pà cabbulà,
palchi l’amori ch’aggju
e nai pront’a salpà
musa escimi a via
chi un cuadru aggj’a pintà.