Cleopatra in Gaddhura
de
Maria Antonietta Sechi

Un carrulu impiriosu
da neuli nieddi trainatu,
chena rigaldu d' avvisu,
da impitu marinu era arriatu.
Cu' attèdiu sbriddàtu,
accoldu parìa adimpìendi,
cù li pegghju radici di dimoni
chi, in cuntrari enti ghirrendi,
pisatu aiani ruinòsu bulioni.
Cleopatra, era la carrulanti,
regina d'immoraliddai
a capinnanzi, triunfanti,
l'occhj era, di la calamiddai
Pà sò cumandu, l'undi marini
s'accàbbaddàani in cunfusioni,
da lu celu bombi d'ea falàani,
in un mari di fangu. Era l'alluvioni!
“Agghjùtetici Deu meu!”
la Saldigna era inghjnucchjoni,
parìa arriatu lu sfinimundu,
a Babbu Mannu, sbrauli di disispirazioni.
L'ea, i la sò furria, à trasginati
casi carreli, ponti, cultivazioni
Campani a toccu d'attittu, in tristura
pà li molti di la Gaddhura.
La disvintura presu aia la poara ghjenti,
chi campàa di lu trabaddu e puru di nienti.
A gghjuti sò arriati puru da Cuntinenti
ma la ghjenti salda no era felma ambarendi.
Abbalta una catena di bona vuluntai
ha mustratu, a tuttu lu mundu, la salda dignitai.

Primo Premio Concorso AUSER Sezione Rima Sciolta - Budoni 2014