Chimeras
di Tonino Fancello

Oje rido.
a s’iscuru a sa luche
a sa vida naschinde
chi ballat
in campuras de pratta
e istudo sos montes
chi allegan
tunchian e vardana
a su nadiu ‘e su Sole
inue naschin sas maghias
de chimeras d’attarzu.

Sa neula galu gaente
pintat orassiones de brunzu
e sa terra suorat sa limpida frina
in su surcu ‘e s’aera
inue s’isticchin sas illusiones
de picadores d’Isteddos.

Calighes d’umbras
si prenan in sa paristoria‘e sa lughe
e collin tisanas de bisos
in mesu s’istiga antiga
e si cundit su primmu ilu’e su manzanu
po dare cria a sa loriga ‘e sa vida.

Oje rido
asos astros… a sa luna
a sa mendula in frore
e vardo sas dudas chi mi contan contos
de sas furestas arestes
inue naschin puzones
e allattan sas boghes de sa notte.
Inue coro ninnat sos incantos
De sas mammas feras
In sos rios fadados de s’amore.

Oje rido
a sos marengos de sos annos
ch’impercan astulas de solidade a s’orizonte
e nuda e frazile m’apparit sa chimera
chi pintat in sos ocros mios una terra fadada
e illampizat’a tai…tai…in su nidu ‘e sa die noa
po mi… drenare… dae coro… sos fadados disitzos. (Settile)

Primo Premio "Quartucciu 2009" sezione poesie versi liberi