Chena uppultunitai
(Abusu e sfruttamentu…. criaturi oggj!!!) S.Teresa

M’ani furatu li dì
meddu ch’aia
di lu me’ mundu
fattu in fiori e gjochi
lachendimi a bramà
la ciuintura
illi dilliri rancichi
d’un sonniu
chi s’è paldutu
in fa di lu caminu.
M’ani furatu l’animu
criscendi
ill’anni più sinzeri
e l’innuzzenzia
pacat’à caru presgiu
a chista ‘ita
chi miss’aulti innantu
a gjugna passu.
M’ani furatu tuttu
e a la me’ cuscenzia
lacat’ani un’agnata
chena luci
chi no cunnosci soli
e ch’assumidda
come specchju
a li prisgioni buggj…
…a chissi cammaroni strinti
suttuscala
chi chjudini pa’ sempri
a middi criaturi
la spiranza gjà molta
di un’uppultunitai.

Gianfranco Garrucciu