Cantzoni naramia
de Benvenuto LobinaCantzoni, naramia su chi as biu,
cantzoni de malasorti e di amori,
cantada in seti notis de lugori,
cantada in seti noti de scoriu.

Cantzoni machillota e bagamunda
torrada de Campidanu cun su tallu,
intrendu t’apu biu in mesu ballu
a zùmiu, che perda scuta a frunda.

Ma ti ndi ses fuia cun su bentu,
cantzoni poborita e prantulea,
fuia de su cuili e de sa lea,
po nci acabbai in d-unu bastimentu.

E in d-unu bastimentu ses torrada,
cantzoni chentza de prexu ne sentidu;
ti scurtat calincunu mesu scidu,
sa luna no, sa luna nc’est intrada.

Però sa luna in celu at a torrai
chi abarras, cantzoni, in domu tua,
e cantas po s’amori fatu a cua,
po is ogus niedhus de gomai.

E po chi no s’arrendit, cantzonedha,
canta, e po chi s’arrendit canta de prus,
canta sa gioventudi, a nosu dus,
a sa becesa acanta de sa forredha.

Canta po chini ti scurtat in galera,
canta po chini ti scurtat in presoni,
canta po chini bolis ma, cantzoni,
no cantis cun boxi furistera.

I a mei faimia unu prexeri:
abarra po mi fai cumpangia.
Est berus su chi berus no creia:
sa vida est unu cani chentza de meri.

E deu seu stori chentza de pinna,
deu seu una càscia chentza de crai
isbuidada de totu su dinai.
Deu seu unu santu béciu de linna.

No, bai: tui ses che i s’arriu,
cantzoni mamma e filla de cantadori,
scurtada in pagus notis de lugori,
scurtada in meda notis de scoriu.