Canta cilaca
di Andrea Columbano

Frigura d'anghjulu mutu
eri paraula data,
una prummissa ghjurata
trisoru c'àgghju paldutu.

T'àgghju 'istutu di fiori
cambiata pal dì di festa,
l'ammentu solu mi resta
sutt' a lu friscu dulori.

Chissu chi mori no paca
li sò debiti a nisciunu,
li cugliona unu par'unu
candu lu mundu si laca.

Canta cilaca illu branu
c'àgghju paldutu una sènda,
canta l'antica leggènda
canta chi torru galanu.

La dispidit' almunia
cantam' ancor' una 'olta,
sciutala chi no è molta
fà...chi lu bonu mi dìa.

Cantu ruffianu c'abbènta
li firiti di lu cori,
cantu ch' impresta l'amori
a cali solu diènta.

No stent' abbeddhu la 'ìta
a cunsumì l'alligrìa,
di chissu no mi cridìa
la to' spera vidè frìta.


Olbia li, 16-02-2015


Menzione d'onore al 36° Concorso di Posada il 05-08-2017