CANDIDADDU E ERETTORE
di Nino Fois


E.

Mi’ accò li vutazioni
già ni so’ turrend’a pizu
e tu beddu che lu lizu
ti fai addananzi a tutti.
Mi’ chi a me no mi futti
chi già no soggu frazaddu;
lu santu chi t’ha criaddu
già no sei imburigghendi!

C.

E cos’è chi sei dizendi?
Mi’ chi no soggu che l’althri…
Chissi so di fàuri masthri
e so boni a imprummittì.
Tu no vi voi cridì
chi si lu votu mi dai
mi n’accuntentu assai
e ti pienu di piazeri.
Soggu andendi feri – feri
chirendi voti a l’amigghi.
L’althri càrigga pa’ figghi
t’imprummittini indibbadda
e la cappa ma’ sisthadda
s’acciàppani a innantu.
Eiu diggu, e no mi vantu,
chi già soggu di paràura.

E.

Tu vendi nappa pa’ càura
ma a me tu no m’incanti;
invòcaddi a althri santi
chi la gràzia t’accànsiani;
l’imprummissi no m’ipàntani
acchì già m’ani futtiddu.
Mi pari un cani allimbriddu
zirchendi riccattu anzenu
e dabbòi beddu pienu
t’accucci i’ la poltrona.

C.

Eiu ti doggu cosa bona,
fozzu leggi chena trassi
e mimineggiu li tassi
aumintèndiddi la paga;
a tutti allentu la braga
e la casa a l’iffrattaddi,
nienti tike a li maraddi
e lotta manna a la droga.

E.

E vai, faccia di boga,
chi so castheddi di lozzu.
E’ un piazeri chi no fozzu
né a te e né a nisciunu.
Di votu ni doggu unu
e lu doggu a contu meu.
Tu sei una boccia di séu:
imprummitti e no manteni.
Poni un poggu di freni
chi sei andendi in faradda
e dabbòi di la vutadda,
n’abaremmu a arrasgiunà
e, intantu, pa-r-abà
pòniddi lu cori in pazi.
Eiu votu a ca mi piazi,
no soggu sott’a paddronu.
E’ isthunaddu chisthu sonu,
tutti seddi “a me a me”
In caretta di pichè
vai a fatti una drummidda;
sei una pianta siridda,
pianta di nisciun varòri,
v’hai soru lu tinori
pa’ imburiggà dui fàuri:
paràuri so di tàuri
taruraddi, no sei nudda.
A me mi pari una trudda
immaniggadda e di lampazzi.
No sei bonu a vindicazzi
candu saré in caddreoni;
sei che l’althri mandroni,
boni soru a ruzziggà.


Ca ha la fammi, po’ caschà
finza chi no crébbia in fianchi.
Seddi tutti che li granchi
a tinàglia sempr’abbertha;
ma accannu fozzu festha
chi ti n’abaré a ammintà

C.

E, a daghì andi a vutà,
ammentaddi d’un amiggu;
credi a lu chi ti diggu:
si onorevole mi fàzini,
fozzu cosi chi ti piàzini;
si a me abaré vutaddu,
no saré disoccupaddu
e, si ancora no mi càgliu:
a dugnunu un bon trabagliu,
si mi ridesci, assiguru.

E.

Pigliaddira tutta i’ l’occi…
… e mi’ chi no àggiu rasgioni…
e accò li vutazioni.

Nino Fois

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!