Campu sulianu
di Andrea Columbano

Bianca, misara spoddha la me' tèla;
in mìria a ghjettu, lu campu sulianu,
cumenciu un signu muendi la manu
l'olzu illa tanca mi pari una 'èla.
Lu tempu è ghjuntu chi sem'illu branu
mi faci l'umbra un bracciali di mèla,
barriu chì, si ghjéla è probu a truncàni,
pongu l' afficcu, frìmini* li màni. *
fremono

Mi spant' illu pintàni fiori 'n ziru
spuntat' appena ill'oltu abbandunatu,
mi trema lu pinnellu assuccunatu,
una ceddh' è spitticulend' un piru...
Cascani frondi e più lascu* un piumatu *
rado
dugna sisia... incantatu m'ammiru,
felm'un rispiru trattengu e m'allenu
zittu zittu, no m'èsci manc'àlenu.

M'appen' un zilibriccu moncu d'àla
appusintatu illa bucchja di canna,
fossi cu iddhu focciu opara manna
a front'a soli chi pianu si càla.
Rimusu*... minni torru, abbru la ghjanna, *
dopo aver riordinato
compri la dì ch' ìllu bugghju si sciàla*, *
si dissipa
alzu la scala chi polta in sulagghju
filmu lu pintu una notti di magghju.

Fracuent' avvilguaragghju chista scena
pal turramminn' in tempi cabbulati,
l' occhj mei sarani cunsulati
da l' ammenti suài chena pena.
Tengu sendi* maccar' appicciulati *
beni affettivi
finz' a scurrimmi sangu illa carena;
god' un' appen' a luci di candela
chiddhu campu sulianu illa me' tela.

18-08-2014

Menzione d'onore al premio Caragnani - Calangianus 12-03-2016