Buscìchi di sabòni

Bòzi ruffiàna ghi aisètti dùgna nòtti notte
a fà di la zurràda mèa li cònti
e ipàgli i lu zaibèddu li prinètti
e tasthavèddi màcchi immintigàdi.

Li pinsamènti antìgghi e curriòri
s'acciàrani da zèntu e più cuzzòri
liàdi a un fìru ghi mai si trònca
si pèsani burèndi che la zònca*.

Tùttu di nùdda, misciàddu e ingrugliuràdu
pìglia la vìnza innàntu a la rasgiòni
cumènti e fòri ischrìtti i lu pabìru,
fàzzi carìgni e sièndi di cutòni.

Pòi nùdda, ranziggòri gàndu ridòzu zòcca
a manzanìri càggi dùgna illusiòni macca.

Vi sò zicchìrri e pienti, di gà nò vò pisà
prufùmmu bònu in càsa di làtti e di caffè,
v'è sòru una cundànna, bisògna trabaglià.

Crèsci la vìda e impàrani pizòni a burà
tra sacrifìzi e fàuri si sìghi a trampistà,
acchì la fantasìa, nò abbàstha a fà campà.

Ma sìghi dùgna nòtti ancòra a iffurrùgià
chìssa ruffiàna bòzi ghi v'è drèntu,
sarà di la cussènzia macchìni o gà lu sà
ma càndu tàncu l'òcci, eu làssu, làssu andà.

Più curriòra bòru, nò sìgu la rasgiòni
m'assùsthu, piègnu o m'allègru
mi piènu d'illusiòni,
mancàrri a manzanìri... buscìcchi di sabòni!

Bolle di sapone

Voce ruffiana che aspetti ogni notte
a fare della giornata mia i conti
e spandi nel cervello preoccupazioni
e fissazioni matte dimenticate.

I pensieri più antichi e vagabondi
si affacciano da cento e più angolini
legati ad un filo che mai si spezza
si alzano volando come un rapace.

TTutto di nulla, mischiato e aggrovigliato
prende la vittoria sulla ragione
come le favole scritte sulla carta,
false carezze e tesori di cotone.

Poi nulla, amarezza quando orologio rintocca
alla mattina cade ogni illusione matta.

Ci sono urla e pianti, chi non si vuole alzare
profumo buono in casa di latte e di caffè,
c'è solo una condanna, bisogna lavorare.

Cresce la vita e imparano gli uccelli a volare
tra sacrifici e bugie ci si deve barcamenare,
perchè la fantasia, non basta per far campare.

Ma seguita ogni notte ancora a frugare
quella ruffiana voce che c'è dentro,
sarà della coscienza scemenza o chi lo sa
ma quando chiudo gli occhi, io... lascio andare.

Più vagabonda volo, non seguo la ragione
mi spavento, piango o mi rallegro
mi riempio d'illusione,
sebbene alla mattina... son bolle di sapone!

*zònca= assiolo.

Angela Costanzo
Primo Premio nel concorso indetto dal Circolo Culturale Culleziu di Sassari - 2009