Beranu
di Sebastiano Bosu

Cun avreschidas dulches e tramontos
germoglias baddes, montes e collinas,
beranu, cando frorin sos armuntos,
rundines, turtureddas piligrinas

faghen sos nidos in logos presuntos,
sos campos dana impreos e fainas,
beranu, domas sos boittos giuntos
e isseddas sas rudes calarinas.

Cando su sole abrundat sas ispigas
battis a cumprimentu sos laores,
tando nos das su fruttu in sas arzolas,

si est annada mala nos castigas,
si est bona de pane nos consolas
e nos pagas fadigas e sudores.