Balboni
di Andrea Columbano

Maltimuriatu dirruttu
balboni
chi suppultendi
li to' faddhuti scòppi
spaddh'aggruppitu
t'abbandoni
mentrechì
lu tempu
scuntiviciatu
...passa.

Di ciavanagghj
declamant'ingannadori,
spalguddhati danni
cun rancicu feli pachi,
agghjunghjend'affanni
...ghjnocchj pigghjatu.

Stài a banda
chena prattesi
accurrunchjulatu,
smuntu, vintu da l'attési
lagrim'asciuttu
ill'ultimu
cumpassàtu siccuttu.

Chena muddhizzi...
pa' lettu caltoni,
inn'un guciu ghjlatu
fracicu d'alghi
chi lu 'entu spagli.
"Ti caccia la 'algogna
lu bisognu
",
sunniendi chelti
tebbiu calori d'alenu buinu,
bramendi
sureddha molti
dulci cunsolu
..pa la tò solti.

Olbia li, 03-02-2015

Menzione d’onore al XXIV° concorso letterario “CULLEZIU” Sassari 30-05-2015