Augurios a Gaspare Mele pro sos 103 annos
de Giuseppe Concas

Custu sonetto de versos dipintu
dae coro sentidu iscrittu a manos
es' tottu pro sos chentu e tres beranos
chi lompet Mele poeta distintu.

a piaghere cuartu e cuintu
sigat de gai cun sos membro' sanos
che sempre sos valores cristianos
comente prego e nde sò convintu.

Lucid'e mente e iscrindhe aancora
cun s'ispiritu fort'e zoventude
de Orotelli sa sua dimora.

Pregandhe a Deu sa bona salude
bene lu mantenzad' a donz'ora
don'e natura e mastru 'e virtude.

Cun d'un'astrinta 'e manu fidele
che babbu abbratzo a Gaspare Mele.


Bolotana, 29-04-2014