Auguri a tie Maria e familia
de Tonino Fancello

As apertu su coro a sos poetas
po sa passione in s’anima su sinu
e in s’ala t’ispianat su camminu
una muzere chin sas manos nettas

E donzi Pasca carc’auguriu irvettas
Po brindares alligru chin su inu
gosi arrumbas abberu a pilu finu
e carchi mura ‘e petta chi nd’irvettas.

Unu cantaru ‘e agurios de talentu
t’imbio custa Pasca a dommo tua
gosi arrumbas abberu prus cuntentu.

E de annos nde ruches nessi chentu
a craru chi nde godas no a cua
chin sa salude d’oro e de arghentu.

Auguri Bona Pasca.