Assunta a lu zelu
Nostra Signora di mezzaustu

de
Maria Antonietta Sechi

Ghiubilu d'armuniosi cori, lu zelu à appruntatu
pà l'Assunzioni Tòa, oh Maria, da tarrenu caminu.
Signu d'ùmili silvidora, lu Tò“si”, àii datu,
in viltù d'infaddibbili Fidi, a l'Agnuru Divinu
chi T'annunziàa di stà mamma dill' Unu e Trinu.
In rinobatu pattu, pà obara di lu Spìritu Santu,
tra Deu e l'ommini , in signu di Babbu d' amori,
da Te, o Maria, è natu Gesù Cristu lu Redentori!

Commu dugnia mamma, ài pruatu i la ita
mamenti d'alligria, altri grei di tulmentu.
La Passioni di Gesù, a lu cori T'à culpita,
avà in tronu sei di la S. Trinitai a cumplimentu.
Accultu a Deu che mamma, sposa e suredda
Regina priziosa, dilli stelli di lu filmamentu
tra àgnuri e Santi è lu Tò regnu luminosu i lu celu,
in tripudiu d'incantu, Mamma sei dungia Fiddolu.

Tisurera di lu Divin'amori, fogu vemènti
chi brusgia li piccati e dall'ingiurànzia libbara
Cù li mani, Gràzi priziosi più di gemma effundi
a c'à T'affida la vulintai d'andà pà via sigura.
Lu Tò maternu amori arrèia a fiddholi ingrati
chi nadèndi in scuncòldia e piccati, Deu abiura.
Vilgini Assunta sulleviu dona a c'à , indigenti,
inginucchioni , misaricoldìa T'è implurendi!