Annos antigos
de Nanni Brundu

Annos antigos de renchennida ue
sezis postos d’amargura pienos
cun cantos de chiterra chi serenos
daiana armonias in tottue;

inue sezis postos si anzenos
faghides sos presentes rue rue
narademi si sezis sempre in cue
o sezis de su nudda repienos.

Mi foscigan sa mata sos ammentos
de tantas dies bellas de beranu
cun risos de piseddas chi parian

ibbirridos allegros ch daian
saludu e bonumore dai manzanu
celestes e angelicos momentos.

Usini (SS)

Premiu Villanovalulo - Sezione Poesia d’amore 2012