Albóri 'n Tarranóa
di Andrea Columbano

Intendu chizzu chizzu illa marina
mulmurà d'ùndi illu fà di l'albóri*,
*mormorare di onde nel far dell'albore
miss' avvigni silenu lu sintóri
d'una paci suai*... D' un cunsolu!
*soave
L' anima lei*, chì, piddha lu bolu
*lieve
pisendis' agghjutata da la frina*.
*venticello del mattino.

A puddhili* 'n matina a Tarranóa *l'alba (al canto del gallo)
stocu d' incantu indrent' a la nattura,
l' ària salita suspiri mi fura
a lu friscu spannendisi* la scena,
*rischiarandosi
cussì moi la 'ita lena lena*
*lentamente
e di luci una sper' appar' a cóa.
*e di luce appare una furtiva visione.

Si rinnóa la dì... Lu soli spùnta;
a faccammanu* chì sem' illu branu
*verso il mattino
dugn' èsseri si sciuta pianu pianu.
Torrani tiffittàni* cun cramóri,
*baccani-litigi-scompigli
v'è cà nasci a la 'ita e v'è cà móri
volaria lu 'ecchju un' alt' agghjùnta*.
*aggiunta (allungare la sua vita).

A séra scunt*' arrèa la bugghjùra** *spoglia (dei frutti del giorno) **oscurità
ch'è di la notti regnanti galana*,
*regnante galante
torra, s' allena* chiddha bram' umana**
*si riposa **quel desiderio ardente
drummendi l'óri chì facini ponti.
Cassà*... Dumani, tòrrini li conti
*chissà
a la ch' è sempri 'èldi ciuintura!


I° classificato al premio di poesia (sez. gallurese) al concorso città di Olbia - del 18-12-2015.