...ah! chiss’occi’...!
di Gigi Noce

La notti di Naddàri
un’ommu, un cani, un piffaru sunéndi
vizìnu a li vidrìni di Tomè

Un’ommu panzimannu arrasgiunéndi
cu’ l’amigghi
una femmina a un’ara figgiuréndi.

Mi soggu avvizinàddu a chissa mòsthra
di robi ischinchidénti
e puru edda giradda s’è a abbaiddà.

Lagna che corru ni vidìa la figura
ipicciassi i li vedri
e a l’imprubìsu n’aggiu visthu la cara;
gròga che tanfarànu, chèna sangu
una mortha parìa
ma chiss’occi’...Ah! chiss’occi...!

A l’imprubìsu
lu cori meu s’è posthu a zucchiddà
e cumenti un cabaddu curridòri
andaddu z’è a burà a più di quarant’anni
a li muragli
a un patiu cu’ l’ischari
a canti e baddi
a una pizzinna bèdda
chi tutti z’abia fatt’innammurà

Bianca la cara e l’occi che caiboni
li peri nieddi longhi e arricciuraddi
e càvani...tutti da mussigà
làgna ma bòna...bòna che lu pani.

L’innommu soiu mi s’è ischrìttu i’ li labbri.
-E tu ca’ sei?- m’ha dittu surridéndi.
-Abà t’ammentu! Ischusa, so’ tant’anni.-

-Dai Margharì! No veni? Semm’andéndi.-

Làgna che còrru ti sei alluntanéndi
cu’ l’ommu panzimànnu
ma abà la cara è ruia di piazéri
e ridini chiss’occi’..Ah! chiss’occi...!
Occi chi no si pòni immintigà

La notti di Naddari
lu cucciùcciu drumméndi
e l’ommu lu so’ piffaru é sunéndi
danànzi a li vidrìni di Tomè.