Ad Alice chi piègni
di Ignazio Sanna

Candu vèggu l’occi toi di pièntu
di ripiglià mi vèni li curòri
pa ischururì la to’ marincunia
e alluntanà li tói tènnari duròri.
No trattarìsthia viòra o ciarischuru
o lu tristhu ambrarìnu d’un tramòntu…
mancu lu guasi nótti ulthramarinu,
ma di li péri tói lu ciaru méri,
di l’anni tói lu vèrdhi cristhallinu,
li rissòri di prata in mari caimmi
chi ciambiàni dui lagrimi in dui isthèlli.
Curòri chi m’isceddani i’ lu córi
l’ammènti…Di lu còsa no m’ammèntu…
M’imbrattaristhia lu nasu pói di ruiu
cumènti ni li li circhi li pariàcci
pa cuccurumiddà pa cantu póssu
acchì pudéssi abbriti ad un surrisu,
e asciuttèndi lu pièntu c’un suipiru
ripiglièssi li giógghi di criaddura.
Eu mi ni torrarìsthia a passu lèntu
a tinti chi da tantu sèntu innantu:
ciarischuri, viòra, ulthramarini
e li tristhi ambrarìni d’un tramòntu;
sóru di li tói pèri un ciaru méri.

 

AD ALICE CHE PIANGE.

Quando vedo gli occhi tuoi di pianto / mi viene di riprendere i colori / per scolorire la tua malinconia / e allontanare i tuoi teneri dolori. / Non userei viola o chiaroscuro / o l’ambrato triste d’un tramonto…/ nemmeno il quasi notte d’oltremare, / ma il chiaro miele dei capelli tuoi, / il verde cristallo dei tuoi anni, / i riverberi d’argento in mari calmi / che tramutino due lacrime in due stelle. / Colori che risvegliano al mio cuore / ricordi…Di cosa non ricordo… / Poi m’imbratterei di rosso il naso / così come nei circhi i saltimbanchi / per capitombolare come posso / perché potessi aprirti ad un sorriso, / e asciugando con un sospiro il pianto/ riprendessi i giochi di bambina. / A passo lento me ne tornerei / a tinte che da tanto sento addosso: /chiaroscuri, viola, gli oltremare / e i malinconici ambrati d’un tramonto; / solo dei tuoi capelli un chiaro miele.

3° edizione Concorso poesia “Luigino Cossu” Trinità d’Agultu e Vignola - Menzione speciale