Accostendi is cortinas a sa notti
de Marinella Sestu

Accostendi is cortinas a sa notti
apu bistu sa luna
luxenti
druciosa
is ogus sene làcanas de mamma
chi castiat a is fillus suus cun amori.

Apu pensau a tui, mamma,
a comenti chieta mi castiàst
e cuss’oghiada
su tempus
mai dd’at sfinigada.

Mi mancat cussa carizia ‘e ogus
prus moddi de milli filus de seda
cussu mundu spantosu
aundi impari currestis cara a sa vida.

Tui e deu
mamma e filla una cosa sola
candu s’attobiànt in s’arruga
àzzas de perdas
e donnia suidu mannu
parìat straccìa.

Tui e deu
mamma e filla una cosa sola
candu si prenìat su coru
a su prexu de pipìu chi nascìat
e is manus ciuexìant in tundu in tundu
su propriu pani de aiaia giai spongiau.

Oi
cussu propiu sentidu intendu ancora
prenda manna e dorada...

Immoi
deu seu mamma
e candu a fillus mius imprassu
sboddiccu aintr’ ‘e is ogus
carizias...

cussas chi m’as donau tui

cussas chi m’as imparau.

Menzione d'Onore Sezione B Poesia Senza Rima (In memoria di Ignazio Marras) - XXVII Concorso di Poesia Sarda CREI- ACLI - Chiaramonti 2015