A son' 'e sedatzu
de Dante Erriu

O frori de beranu
non ti lassu sa manu,
dda strigiu a su coru
e ti ghiu su passu,
tui ses su decoru
sa manu non ti lassu.

Anninnia anninnia
Ti fatzu poesia
e pustis ti dda cantu
tot’a son’’e sedatzu
chi ti passit su prantu
poesia ti fatzu.

Candu colu sa farra
fillu bellu ciaciarra
aintru ’e su bratzolu;
tui ses unu lillu
chi mi donas consolu
ciaciarra bellu fillu.

Unu bonu cocoi
ge’ ti ddu ’ndoru oi,
beni apitzicorrau
chi t’alligrit su coru;
steddu miu stimau
oi ge’ ti ddu ‘ndoru

ca su forru a modditzi
allutu dd’apu a chitzi
e beni est assitzau
po ti coi su frutu
chi bessat indorau,
a chitzi dd’ap’allutu.

Dromi frori stimau
c’amori t’apu ’onau
fillu miu jocundu;
a tui, ìnnidu frori
arribau a su mundu,
donau t’apu amori.


Terzu Prémiu - Prémiu Literàriu "Gurulis Vetus" - Padria 2016