A li cullega
di Andrea Columbano

(per associazione poeti galluresi Giacomo Murrighili)

Caru cullega facci cumpagnìa
in chista poetica associazioni,
ch'emu fundatu pa la puisìa
pa tutti chissi c'àni la passioni,
li puetti di dugna fantasìa
mudesti, principianti e li campioni
mali e boni ci demu cunfruntà
demu l'alti lingagghj rispittà.

Par'ammintà Ghjacheddu Murrighili
post'emu lu sò nommu in sozzietài,
siddhu la musa nostra no si svili
cassà di middhurà la galitài.
Send'eu appena intratu illu ghjannili
m'aragghju presu troppa libbaltài?
Nisciunu mai sinn'era infadatu
puru pal chissu mi socu pruatu.

Incuragghjatu m'àni li culleghi
da dugna palti e locu illa Gaddhura,
ancora tu siguru ghjà t'addeghi
c'ài aùtu lu donu di natura,
chi pal sciuddhì li nodi strinti e leghi
calcunu de' piddhassi la primura,
si mi dura salutu e vuluntài
pongu di cori li mè facultài.

In viritài illusu no mi socu
pal primma cosa 'oddu unì la ghjenti,
lu chi dicu lu focciu a pocu a pocu
chena currì e chena fà istenti,
attinziunendi a cà vò punì focu
scansendi brei e pultendi bistenti,
l'ammenti scritti ill'antichi quaderni
li cunfruntemu a li canti moderni.

Eterni poetti no ni smintichemu
chi ci àni lu caminu signalatu,
abà però vidim' undi ni semu
lu ch'emu fattu ghjustu e lu sbagliatu,
senza cunfronti middhori no femu
dugnunu piddharà lu sò cuidatu,
arriscatu mi socu ill'avvintura
pal tantu bè chi voddhu a la Gaddhura.

Siddhu ci dura lu tempu sarìa
di lacà illu locu signi boni,
caru cullega facci cumpagnìa
in chista poetica associazioni