A Desulo
Antioco Casula (Montanaru)

 Fiera ruza in mesu a sos castanzos
seculare ses posta, o idda mia,
attaccada a sos usos de una 'ia
generosa, ospitale a sos istranzos.
Sos fizos tuos, pienos d'energia
chircana in donzi parte sos balanzos
cun cuddos cadditeddos fortes, lanzos
garrigos de diversas mercantzia.
Gai passende vida trista e lanza
giran s'isula nostra avventureris.
E cando intrana in carchi 'idda istranza,
tottu isclaman:-accò sos castanzeris-
E issos umiles naran: eh, castanza,
e chie comporat truddas e tazeris!