… è fendi fritu!?!

Vèsti li dì lu fritu …
e la “sàrra di mari” sinn’accosta
miminendi laccani
i’la spianata manna d’azzurrinu
undi l’assèntu
la mutanza imprisghjona;
e cantu no ha fini a li me occhj
aggrùnchjulassi avveltu chì a stentu.

Più sonu all’aricchj no arrea
di’la licèri “andìra” di risàcca …
ma accùddi la miràta
li “nòti” di gabbiàni a pìciu d’ea
posti a sunà a la muta
‘nantu a un “pentagramma” di bunaccia;
e Ill’attibbì e a peddi sirià ‘sti riàltai
chilivrigghju rafronti …
tra sònnii da picinnii scusghjti
e mulmùttu di sghìnti
nantu a cumpriti miri
sposti, abà, subbra “ ‘eritai” ghjlati
illi fatti o cosi fittiàni:

… e d’ògghj so’ li bòci di mutèsa
sèmpri più pàgni
ghjà da arimàni nati suciarràti;
e mùndi di solitai chenza fini
cun asettu adducatu a un dumani
di dini, da riminu ghjà ingudditi;
e ”l’òmu”!?… a crisgiulàssi
in solu “narcisismu” di l’aggrumu;
ma illu ghjèlu di cantu mìru
meu è lu bòlu d’àli
di l’ùltima palazzìna, i’lu torrà a nìdu:
di bonu pari sia un’ignittu !?! …
veru è chi vicu e intèngu umbè … “lu fritu”

… fa freddo!?!

Veste i giorni il freddo …
e l’orizzonte si ravvicina
dimezzando limiti
nella grande spianata d’azzurro
dove l’immobilità
la mutabilità imprigiona;
e ciò che ai miei occhi non ha fine
l’avverto li adagio rattrappirsi.

Non giunge all’orecchio il suono
del tenue “refrain” di risacca …
ma è lo sguardo a cogliere
“note” di gabbiani galleggianti
posti in suono muto
su di un pentagramma di bonaccia;
e nel percepire e sentire a pelle realtà
sbriciolo raffronti…
tra sogni scuciti da adolescenze
e sussurro di sguardi
su intenti maturi
adagiati ora sopra “verità” gelate
nei fatti o cose quotidiane:

… e sono dell’oggi le voci dei silenzi
sempre più dense
già ieri nate zittite;
e mondi di solitudini senza fine
con speranza rimandata ad un domani
di giorni, da rapidità già inghiottiti;
e “l’uomo”!? …a crogiolarsi
in un “narcisismo” di massa;
ma nel gelo di quanto miro
è mio il volo delle ali
d’un ultimo passerotto di ritorno al nido:
sembra sia di buon’auspicio !?! …
ma è pur vero che vedo e sento tanto … “il freddo”.

gigi angeli (10.11.2014)
segnalazione nel concorso “limba e ammentos 2015” di Ittiri