Badd’ ‘e Salighes
Costantino Longu

A circa milli metros de altura
ses de Palai in s'altipianu,
ses logu de recreu, as clima sanu
e funtanas perennes de abba pura.

Sos buscos tuos pienos de friscura,
birdes, chi paren in eternu eranu,
sa zente nde attiran dae lontanu,
ch'enin in gita e in villeggiatura.

Contes, prinzipes e fizos de rèse
an buffad' abba in sas tuas funtanas
ospites de sos padrones inglesos.

Sa villa circundada da' giardinos,
de sos Piercy fastosa dimora,
at ospitadu e ospitat ancora
personaggios famosos e ladinos.

Libera creschet in custos terrinos
sa fauna, passizzeri, ti ristora
in s'umbra 'e chercos, elighes, oppinos.

Si a s'altura pigas de Camorra
e da inie attentamente miras
custu meravigliosu panorama,

a tale vista incantadu suspiras
e in su coro ti naschet sa brama
custos logos de visitare torra.