Vulii...
di Gigi Angeli

Vulii bulà …
e currì ill’alba
e ‘nant’a l’undi
di lu tricu ‘eldi;
ma indiffarenti
a li to’ pedi è la tarra

Vulii allisgjà l’ea …
imbriddalla ‘i li mani
primma di jumpà lu ‘adu
e spicianni la pratta
i’ lu trainu;
ma a li to’ pedi
è solu petr’asciutta.

Vulii tindì li mani
undi l’occhj basgia
la sarra di lu mari;
ma era chietta l’altura
e a li to’ pedi s’abri
… lu palcossu.

Vulii puglì li to pinseri
cu lu surrisu
di lu ‘intinu di l’occhj
e punicilli a bulà
cu’ lu carignu di li pinnuli;
ma a li to’ pedi
so’ cristaddhi fiaccati.

Vulii lacà a lu mari
lu ‘ilieri di l’anima
e fallu chjucchjulà i’ li so’ scjumi;
ma sfradappatu
in mezzu a scoddi nieddi
‘nillu scracchia un’unda boita
di pietai.

Falani li lagrimi
e melini stentani
i’ la pigghia di la to’ cara;
svani lu ‘eldi di lu tricu
la sarra di lu mari
li to’ sogni luntani.

27-2-83